O Kancelarii

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, prawa nieruchomości i prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego.

prawo cywilne

 • pomoc w zakresie prawa nieruchomości
 • prawo kontraktów
 • windykacja, wezwania do zapłaty
 • pozwy
 • obrona przed bezprawnymi działaniami komorników

prawo gospodarcze

 • zakładanie spółek
 • zmiany umów spółek
 • ustalanie zasad sukcesji przedsiębiorstwa
 • pomoc w wyborze formy działalności

prawo karne

 • reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniu przygotowawczym i na etapie sądowym

prawo administracyjne

 • zastępstwo w postępowaniu administracyjnym
 • zastępstwo w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • odwołania od niekorzystnych decyzji
 • prawo budowlane

prawo rodzinne

 • rozwód, separacja
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty
 • spadki
 • darowizny

prawo wykroczeń

 • zawiadomienia o podejrzeniu pop. przestępstwa
 • pomoc prawna dla pokrzywdzonych przestępstwem

Ius set ars boni at aequi

Prawo jest umiejętnością stosowania tego co dobre i słuszne