COVID-19 pomoc dla mikroprzedsiębiorcy

Zgodnie z nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawa COVID-19), która weszła w życie 1 kwietnia 2020 r. ustawodawca przewidział udzielenie pomocy dla przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników. Jednym z nich jest zwolnienie z obowiązku zapłaty składek pobieranych przez ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Odpowiedni wniosek można złożyć za pośrednictwem platformy PUE ZUS, lub w formie pisemnej.

Wniosek składamy na druku ZDR Przygotowanym przez ZUS. Aktualnie z uwagi na przeciążenie serwerów PUE mogą wystąpić czasowe problemy ze złożeniem wniosku za pośrednictwem tej platformy.