Współpraca

Z uwagi na okoliczność, że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, wymaga również innego nakładu pracy. Z tych też powodów honorarium za świadczone usługi jest ustalane co do zasady indywidualnie w każdej sprawie.

W każdym przypadku określenie finalnej wysokości wynagrodzenia będzie możliwe dopiero po przedstawieniu pełnego stanu faktycznego. Wstępna wycena na podstawie rozmowy telefonicznej, ewentualnie przesłanych dokumentów, jest bezpłatna. W skomplikowanych sprawach, ostateczna wycena jest dokonywana po uzyskaniu dodatkowych informacji lub dokumentów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt lub pozostawienie zapytania z numerem telefonu albo adresem e-mail. Skontaktujemy się niezwłocznie.

Kancelaria stosuje co do zasady następujące sposoby rozliczeń:

  • rozliczenie na podstawie z góry określonej stawki godzinowej

Ten typ rozliczenia gwarantuje możliwość ponoszenia kosztów jedynie za faktycznie wykonywane czynności. Przed przyjęciem zlecenia ustalana jest stała stawka godzinowa obowiązująca w okresie zlecenia.

  • rozliczenie ryczałtowe

Honorarium za wykonanie zlecenia zostaje ustalone przed jego przyjęciem. W przypadku spraw sądowych wynagrodzenie jest co do zasady wypadkową stawek minimalnych określonych w odpowiednim rozporządzeniu ministra sprawiedliwości i złożoności danej sprawy. Rozwiązanie stosowane jest również przy analizie i przygotowywaniu umów lub regulaminów.

  • stała współpraca

Przedsiębiorców potrzebujących możliwości stałej konsultacji z prawnikiem zachęcam do podpisania umowy o stałej współpracy. Plusem takiego rozwiązania jest przede wszystkim stałość prowadzenia spraw firmy, stabilizacja kosztów obsługi, niższe stawki. Podstawowy abonament uprawnia do bieżących konsultacji telefonicznych i mailowych, niższych stawek za poszczególne sprawy i priorytetowego traktowania zleceń.

  • rozliczenie na zasadach mieszanych

Jest możliwe zastosowanie sposobu rozliczenia łączącego w sobie nawet wszystkie powyższe sposoby rozliczeń w zależności od preferencji klienta i specyfiki sprawy.